Syra/Bas

Försurningen i vår natur!

Försurningen i vår natur, även kallad skogsdöden, är ett stort och uppmärksammat problem. När vi
eldar med fossila bränslen som olja och kol stiger svaveldioxid uppåt. På vägen upp reagerar
svaveldioxid det med vatten och bildar svavelsyrehaltigt regn som sedan faller ner på vår planet.
Det sura regnet är således huvudorsaken till försurningen i vår miljö och vår föda.

Naturen påverkas

Försurningen gör att trädens system av fina rötter kan skadas och dör. Växter och träd blir
försvagade och mer mottagliga för sjukdomar, svamp och insektsangrepp. Återhämtningen blir
svårare och svårare eftersom den naturliga regenerationsförmågan vid långvarig försurning kan
gå förlorad.

Djuren påverkas

Det är inte bara växtligheten utan också djurlivet som är beroende av pH-balansen vilket visar sig
i våra sjöar och vattendrag. I tusentals sjöar har pH-värdet sjunkit till ett värde av 5,5 och där under
5,5 är den kritiska gränsen för de flesta organismer som lever i insjöar. Vattnet i de försurade
insjöarna är visserligen klart, men sjöarna är praktiskt taget döda, så att inget liv längre kan leva
där.

Biologiska lagar

Så som det förhåller sig med sjukdomar hos träd och djur är det i grund och botten också med
människan. I den biologiska världen gäller samma lagar. På samma sätt som jorden och vattnet
är miljöfaktor nummer ett för växterna, är födan det för människan. Snabbväxande grödor och
dagens livsmedelshantering försämrar näringsinnehållet i vår föda radikalt. Vi stressar både miljön
och oss själva, vilket spelar en avgörande roll för vår hälsa.

Naturen och människan

Det är idag en självklarhet att kalka trädgårdar, skogar och vattendrag för att reglera
Syra/Bas-balansen. En gräsmatta återställer inte sig själv genom att enbart ta bort mossan. Man
behöver även förändra miljön i marken för att gräsmattan skall "må bra". Varför skulle då inte
människan behöva reglera sitt pH-värde? Vi är dock en del av naturen.

Grunden för hälsan!

Syra/Bas balansen är grunden för alla livsprocesser i hela organismen samt grundförutsättningen
för att hålla sig frisk, eller i de fall man blivit sjuk, för att kunna bli frisk igen.

Syra/bas-balansering ger hälsan tillbaka

Det har visat sig att en väl genomförd Syra/Bas balansering tillsammans med en upprätthållen
bakterieflora i tarmen, återställer viktiga funktioner i ämnesomsättningen och ökar utrensningen
i kroppen

Kan man mäta syror i kroppen?

Urinens surhet speglar till viss del kroppens surhet, men eftersom njurarna har en max kapacitet
visar detta inte koncentrationen av syror i kroppens vävnader, utan endast den mängd njurarna
klarar av att utsöndra. Njurarna har också ett försvarssytem, som utsöndrar ammoniak om njurarna
blir för belastade, vilket medför att urinen kommer att vara basisk, trots, eller p.g.a. att man är
kraftigt försurad.

Kost

Kosten är en viktig del i Sra/Bas balansens värld. Uppåt 75 % av kosten bör bestå av basisk föda
för att kroppen skall bibehålla Syra/Bas balansen. Efter som det generellt sett bara är kravodlade
grönsaker och frukt som är basiska idag, är det ytterst få som hålla denna balans. Stress är nog
det som idag påverkar Sya/Bas balansen mest. När vi stressar fysiskt och eller mentalt går
kroppen i försvarställning och "ödslar" då ingen energi åt matsmältning. Stresshormonernas
"förtursrätt" i kroppen påverkar också, blodsocker, kolesterol, (eftersom stresshormonerna bildas
av just kolesterol) och signalsubstanser till hjärnan, mm.

Motion

Lymfsystemet fungerar lite som en dammsugare kring cellerna. Det är ett utrensande "organ" som
"drivs" av muskelaktivitet. Vid brist på rörelse och motion kommer både lymfsystemets, hudens och
blodcirkulationens utrensande effekt att försämras. Huden och dess vävnad fungerar som en
"biträdande" njurfunktion. Svett består till stor del av urinsyra. Därav kan bastubad vara hälsosamt,
men det hjälper dock inte lymfsystemet.

Att behandla symptomen utan att återställa miljön kan innebära en "konstgjord andning.

Föredrag Syra/Bas

I västvärldens industriländer där människor kraftigt exponeras för miljögifter, stress och det sura regnet räcker det inte längre med de gamla traditionella metoderna. Vi har också behov av att balansera upp kroppens fundament där Syra/Bas balansen ut I gör en viktig roll för kroppens funktion.

Oberoende av behandlingsform är Syra/bas balansen grunden för helande och ett gott bestående resultat. I ett samhälle som snurrar allt fortare och där fler människor riskerar utbrändhet är det också viktigt att ändra våra tankemönster och börja söka efter livskvalitet.

Under detta föredrag förmedlar Jonas på ett enkelt sätt hur Syra/Bas-balansen påverkar vår kropp och vad som orsakar försurningen i kroppen.

För information och anmälan se resplan.

 

Skapa din hemsida gratis!