Resplan

Vendelsö
30:e Augusti

En heldag 10:00 - 17:00 

Ni är välkomna att i stillhet och kärlek ta del av förutsättningarna för vår utveckling och för vår resan mot femte dimensionen. Det är en nödvändighet att vi behöver bli fria från dömandet och helt gå in i neutraliteten och accepterandet där förståelsen är nyckeln. Jag kommer också att Prata om Universums sju lagar och ur viktiga dessa är. Detta kommer att blandas av musikmeditationer där frekvenserna får göra sitt arbete. Naturligtvis kommer det universella dagsläget att få sin del.

Anmälan till Rose-Marie Castlin 0736 977114


Österby Bruk

5:e September

 En heldag 10:00 - 17:00

Ni är välkomna att i stillhet och kärlek ta del av förutsättningarna för vår utveckling och för vår resan mot femte dimensionen. Det är en nödvändighet att vi behöver bli fria från dömandet och helt gå in i neutraliteten och accepterandet där förståelsen är nyckeln. Jag kommer också att Prata om Universums sju lagar och ur viktiga dessa är. Detta kommer att blandas av musikmeditationer där frekvenserna får göra sitt arbete. Naturligtvis kommer det universella dagsläget att få sin del.

Möjlighet till konsultation med Jonas

Anmälan och Bokning till Malin 0738 279726


                                 Östersund

12:e September

                                                           En heldag 10:00 - 17:00

Ni är välkomna att i stillhet och kärlek ta del av förutsättningarna för vår utveckling och för vår resan mot femte dimensionen. Det är en nödvändighet att vi behöver bli fria från dömandet och helt gå in i neutraliteten och accepterandet där förståelsen är nyckeln. Jag kommer också att Prata om Universums sju lagar och ur viktiga dessa är. Detta kommer att blandas av musikmeditationer där frekvenserna får göra sitt arbete. Naturligtvis kommer det universella dagsläget att få sin del.

Möjlighet till konsultation med Jonas

Anmälan och Bokningar till Helen 063 518684Ljusdal

19:e September 

En heldag 10:00 - 17:00

Ni är välkomna att i stillhet och kärlek ta del av förutsättningarna för vår utveckling och för vår resan mot femte dimensionen. Det är en nödvändighet att vi behöver bli fria från dömandet och helt gå in i neutraliteten och accepterandet där förståelsen är nyckeln. Jag kommer också att Prata om Universums sju lagar och ur viktiga dessa är. Detta kommer att blandas av musikmeditationer där frekvenserna får göra sitt arbete. Naturligtvis kommer det universella dagsläget att få sin del.

Möjlighet till konsultation med Jonas

Anmälan till Camilla 0702 488680 16:e - 22:a Maj 2021

 Malta
Med Jonas & Ulrika
St Julian's Bay Hotel

1 plats kvar
 Kontakt Jonas 0733167010
Kontakt Ulrika 0706 54 46 29
för prospekt.


                                    


Skriv din text här ...