Medvetandehöjande

Medvetandehöjande kurs


Vi lever alla i en snabbt skiftande verklighet där vi möts av både kaos och konflikt på många olika plan. Det är lätt att känna frustration och hopplöshet inför de krav vi har på oss själva och de vi känner från andra. Att vara en god, ja du vet allt det som vivill vara och tror att vi måste vara

Hur ska vi räcka till? Vad ska vi prioritera? Var ska vi börja? Vem är jag? Vad vill jag?

Under en medvetandehöjande helgkurs med Jonas Ugander får själen chans att görasig hörd. Din själ har all kunskap, all vishet, allt du behöver för att få svar på alla dinafrågor och funderingar. Vi är på väg från att vara femsinnesmänniskor till mångsinnesmänniskor. Med hjälp av Jonas vägledning kan du hitta din väg, din öppning mot en större medvetenhet.

Jonas har under de senaste 20 åren arbetat som healer, men har ända sedan han var liten haft kraft att hela andra. De senaste 15 åren har han hållit medvetandehöjande kurser och lett öppna meditationer. Han eftersträvar att alltid genomföra kurserna i största Kärlek, Glädje och Harmoni.

Vi mediterar till speciellt utvald musik som påverkar cellens vibration och hjälper oss att lyssna till vårt inre. Detta medför att vi bättre kan förstå hur vi reagerar och handlar.

Under helgkursen ges tillfälle för dig att påbörja en helande process som är av högstaprioritet för just dig. Denna process för dig närmre ditt sanna jag, din själ och all den kunskap och vishet som finns att tillgå i en sådan öppning. Detta är oberoende av vilken nivå du befinner dig på idag. Ge dig själv en möjlighet att uppnå mer inre frid, och med hjälp av enkla metoder och"redskap" som du får med dig hem att komma vidare mot ett högre medvetande!

Kursen hålles sammanhängande vanligtvis en kväll och två dag. Dag 1 18:00- 22:00 samt

Dag 2 09:00-18:00 Dag 3 09:00-16:00

Meditationskväll

Medvetandehöjande Meditationskväll

Jonas Ugander leder oss in i en medvetandehöjande meditation. Vi mediterar till speciellt utvald musik som påverkar cellens vibration och hjälper oss att lyssna till vårt inre. Detta medför att vi bättre kan förstå hur vi reagerar och handlar.

Inga förkunskaper krävs. Var och en utvecklas från sitt utgångsläge och startar upp ett eget utvecklande arbete Lär känna dig själv och ta beslut därefter.

Meditationskvällen består av två meditationer på ca 35 minuter med paus emellan

meditationerna. För de som önskar samtalar vi om deras upplevelser och reaktioner.

Det är också öppet för frågor och information om vad som pågår i vår Galax både energimässigt och händelser.

För information och anmälan. Se Jonas resplan.

Skapa din hemsida gratis!